Om Rustad barneskole

Vi er en barneskole, 1-7, og har for tiden 419 elever fordelt på 16 grupper.

Rustad skole har egen avdeling for elever med særskilte behov og funksjonshemminger, Rustadtunet.

Dysleksivennlig skole

Rustad skole er godkjent som dysleksivennlig skole. Vi har et system for tidlig innsats. Leseveileder og spes.ped.teamet bistår med kartlegging, veiledning og gjennomføring av tiltak, med vekt på 1.-4. trinn.

Ansatte - kontaktinformasjon

Etternavn Navn Tittel E-post, alle adresser slutter på as.kommune.no

eks.: kontakt.lærer@as.kommune.no
Aandal Kristin Lærer  
Aasen Glenn Andre Assistent glennandre.aasen@
Andresen Camilla Kontaktlærer camilla.andresen@
Aronsen Siv Assistent siv.aronsen@
Bergland Janne Fagarbeider  
Borge Anne Mari Fagarbeider anne.mari.borge@
Borgen Tobias Jarnfeldt Kontaktlærer tobias.borgen@
Brenna-Hansen Somner Assistent  
Conradi Karoline Lærer  
Ding Hilde Gaasholt Lærer hildegaasholt.ding@
Ekstrøm Hilde Modum Lærer hilde.ekstrom@
Ellefsen Pernille Miljøveileder
Ellingsen Liss Assistent lis.ellingsen@
Fredriksen Siri Jeanette G. Lærer  
Furulund Melodie Wanessa Fagarbeider  
Grøstad-Kvæstad Emilie Miljøveileder emilie.grostad@
Gundersen Kristin Assistent kristin.gundersen@
Guttormsen Nina Faglærer nina.guttormsen@
Gyllander Sandra Kontaktlærer sandra.gyllander@
Hartung Thomas Fagarbeider, drift thomas.hartung@
Haugerud Tone Kontaktlærer tone.haugerud@
Hellerud Michelle Fagarbeider michelle.hellerud@
Hovland Madeleine Bednarczyk Kontaktlærer madeleine.hovland@
Hugaas Turid S. Kontaktlærer turid.hugaas@
Håkestad Toril Lærer toril.hakestad@
Isaksson Beatrice Kontaktlærer beatrice.isaksson@
Jakobsen Tommy Kontaktlærer tommy.jakobsen@
Jansson Fredrik Miljøveileder fredrik.jansson@
Jelsness Heidi Aasbø Miljøveileder heidiaasbo.jelsness@
Jensen Henning Lærer  
Johannessen Anders Baseleder, SFO anders.johannessen@
Johnsen Geir Lærer  
Josefsson Anita Kontaktlærer anita.josefsson@
Khayre Hilde Johansen Spesialpedagog hildejohansen.khayre@
Kvilhaug Elin Killi Lærer elin.kvilhaug@
Larsen Hilde Miljøarbeider hildechristin.larsen@
Leirvik Ine Kontaktlærer ine.leirvik@
Leitås Tuva Miljøveileder
Lichtorovic Erika Assistent erika.lichtorovic@
Lundgård Solveig Kontaktærer solveig.lundgard@
Mathisen Rita Cathrine Miljøveileder rita.mathisen@
Matre Sindre Sosiallærer sindre.matre@
Mehmeti Arbina Kaja Assistent arbinakaja.mehmeti@
Misund Tonje Marita Kontaktlærer tonjemarita.misund@
Mo Karin Rangøy Lærer karin.mo@
Moe Leon Lorang Assistent  
Nekstad Trine-Gunn Assistent trine-gunn.nekstad@
Nordhaug Hans Jakob Kontaktlærer hansjakob.nordhaug@
Nyegaard Sandra Kontaktlærer sandra.nyegaard@
Paulsen Ingrid Kontaktlærer ingrid.paulsen@
Pettersbakken Ine Sofie S. Assistent  
Røed Ole Kristian Lærer  
Saxebøl Maiken Lærer  
Selbekk Catarina Rektor catarina.selbekk@
Sharif Nahida Hussein Assistent nahidahussein.sharif@
Skovdahl Tore Kontaktlærer tore.skovdahl@
Skovdahl Iver Assistent  
Skyllberg Johanna Fagarbeider johanna.skyllberg@
Solberg Trine Beathe Skolekonsulent trine.Solberg@
Sollie Hilde S. Lærer  
Stensby Trine Miljøarbeider trine.stensby@
Sterten Gidske Lærer gidskeemiliekoene.sterten@
Sundbø Elise Kontaktlærer elise.sundbo@
Svendsen Espen Assistent espen.svendsen@
Sørgård Martin Fagarbeider martin.sorgard@
Toverud Mari Vattekar Assisterende rektor mari.vattekar.toverud@
Trollerud Lene Marie Kontaktlærer lenemarie.trollerud@
Vangsøy Tuva Lærer tuva.vangsoy@
Waaler Vigdis Lothe Koordinator, spes.ped. vigdis.waaler@
Werenskiold Catharina Assistent catharina.werenskiold@
Wit Joanna Assistent joanna.wit@
Wold Turid Undervisningsinspektør turid.wold@
Woldsund Tonje Miljøveileder
Woll Karoline Kontaktlærer karoline.woll@
Ødegård Guro Spes.ped.  

Trivselsregler på Rustad skole

Trivselsregler ved Rustad skole

Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. Opplæringsloven § 9A-10. Ås kommune har forskriftsfestet felles reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen. Forskriften er overordnet den enkelte skoles regler for orden og oppførsel. Den enkelte skole gis myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel. Rustad skoles trivselsregler gjelder i åpningstiden til skolen, på skoleveien, ved skoleturer og på arrangement i regi av skolen utenom ordinær skoletid.

Regler for oppførsel:

 1. Vis alle du møter i skolehverdagen respekt, vær hensynsfull og hjelpsom. Vær hyggelig og høflig i ordbruk og væremåte overfor medelever og voksne.
 2. Si fra til en voksen om du selv eller andre ikke har det bra, eller du selv eller andre gjør noe dumt. Det er ikke sladring.
 3. Si alltid ja hvis en som er alene spør om å være med i leken.
 4. Følg beskjeder du får fra alle voksne på skolen.
 5. Vær til stede og delta aktivt i undervisningen.
 6. Følg trinnreglene trinnet ditt har laget.
 7. Ta godt vare på ditt eget og skolens utstyr. La andres utstyr være. Si fra til en voksen hvis du ser noe som er ødelagt.
 8. Skolens bygninger, utstyr og materiell skal behandles forsiktig.
 9. Følg skolens og elevrådets regler for lek og de ulike lekeområdene.
 10. Det er kun lov å kaste snøball på skuret eller på oppsatt blink.
 11. Behandle skolehagen vår med respekt.

På Rustad skole og på skoleveien er det ikke lov til:

 • Å mobbe eller vise krenkende atferd.
 • Å være voldelig eller true med vold.
 • Å ha med våpen og/ eller andre farlige gjenstander/ våpenlignende gjenstander

Definisjon av mobbing: (Olweus)

En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Den som blir utsatt har vanskelig for å forsvare seg.

Mobbing og krenkende atferd kan for eksempel være:

 • Å komme med kommentarer eller kalle andre stygge ting.
 • Kommentarer på hudfarge, religion, etnisitet, legning eller av seksuell karakter.
 • Baksnakking, løgn, ryktespredning og latterliggjøring, utestenging og å overse andre.
 • Å slå, sparke, spytte, lugge, dytte eller på annen måte skade andre.
 • Å ta eller ødelegge andre sine ting.
 • Negativ bruk av kroppsspråk, for eksempel blikking.
 • Å ikke få være med i grupper på sosiale medier
 • Å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting
 • Å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer

Regler for orden:

 1. Møt presis og forberedt og ha med nødvendig utstyr.
 2. Gjør arbeidet til rett tid og hold frister.
 3. Hjelp til med å holde det ryddig inne og ute. Søppel og avfall kastes i søppeldunkene inne og ute.
 4. Vær ute i utetiden og hold deg innenfor skolens område.
 5. Alle voksne bruker gule vester for å være godt synlige, både i friminutt og på tur.
 6. Vis nettvett og følg skolens og kommunens regler for bruk av mobiltelefoner og annet digitalt utstyr. Mobiltelefonen skal være avslått i skoletiden og på skolens område og ligge i sekken. Smartklokker tillates ikke. Skolen praktiserer ikke mobilhotell.
 7. Egne leker skal ikke tas med til skolen. Unntak gjøres ved spesielle anledninger og kun etter avtale.
 8. Unngå å ta med verdisaker eller penger på skolen.
 9. Det er ikke tillatt å ha med eller bruke tobakk/snus eller andre rusmidler.
 10. Tyggegummi og godteri er ikke tillatt. Unntak kan gjøres etter avtale med lærer ved helt spesielle anledninger.
 11. Kjøp og salg skal ikke skje på skolen.
 12. Foresatte bestemmer om elevene får sykle til skolen. Sykler, sparkesykler og andre fremkomstmidler med hjul skal parkeres på anvist plass, og skal ikke brukes i friminuttene.
 13. Elevene skal følge trafikkreglene og bruke sykkelhjelm. Det er ikke tillatt å oppholde seg rundt sykkelparkeringene.

Regler i gang og garderobe:

 1. Vis hensyn til medelever og bruk lav stemme
 2. Heng tøy på plassen din og sett utesko og innesko på anvist plass
 3. Gå raskt inn/ut når du er ferdig eller still opp på anvist plass til voksen kan følge ut.

Brudd på reglene for orden og oppførsel kan føre til:

Håndtering av uønsket atferd og brudd på reglene for orden og oppførsel er i stor grad en del av oppdrageransvaret hjem og skole har. Man må alltid vurdere graden av forseelsen til hvilket tiltak man setter inn. Eleven får alltid forklare seg før det avgjøres hva som skal skje.

Sanksjoner står beskrevet i Ås kommunes forskrift om ordensregler og IKT – regler­ (vedtatt mai 2021.08.11).

Andre regler:

 • Kommunal forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen
 • Trinnets egne regler
 • Rutine for drift av læringsbrett
 • Avtale om bruk og hjemlån av læringsbrett

Til foresatte:

Skole og foresatte har sammen med eleven et felles ansvar for at skolens ordensregler blir fulgt. Dette er et samarbeidsprosjekt, og vi oppfordrer derfor alle foresatte til å snakke positivt om skolen, skolens ansatte og medelever med barna sine. Si fra til skolen med en gang dersom det har skjedd noe som det må ordnes opp i, også hvis det gjelder andres barn.