Om Nordby skole

Nordby skole ligger i landlige omgivelser med god tilgang på fine uteområder nord i Ås kommune.

Skogen, akebakken, idrettsplassen, fotballbanen og lysløypa er våre nærmeste naboer og gir oss gode aktivitetsmuligheter. Stor svømmehall og gymsal deler vi med ungdomsskolen som ligger rett ved siden av. Vi er en skole i vekst som i dag har 300 elever fordelt på 14 klasser.

Nordby skole er en PALS-skole, der vi har fokus på positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling. På Nordby skole medvirker elevene på en positiv måte ved å delta i trivselslederprogrammet. SFO og skole samarbeider tett med felles møter, plandager og kurs. Det er også et godt samarbeid med skolens foresatte.

Nordby skole er også en digital skole. Alle elever ved alle trinn har tilgang til eget læringsbrett (Ipad).

Ansatte - kontaktinformasjon

Ansatte ved Nordby skole 2022-2023

 

Fornavn

Etternavn 

Tittel

E-post
Alle adresser har følgende etter alfakrøll: as.kommune.no
Eksempel:
super.pedagog@as.kommune.no

Andreassen

Mikkjel Aaslund

Fagarbeider skole og SFO

mikkjel.andreassen@

Andresen

Monica Tomten

Fagarbeider i SFO og skole

monicairentomten.andresen@

Bekkelund

Emma Marie

Kontaktlærer 6B

emmamarie.bekkelund@

Bille

Mona Dreyer

Spes.ped koordinator

monadreyer.bille@

Børresen

Elisabeth

Assistent i SFO og skole

karin.elisabeth.gjems.borresen@

Dale

Nina Opheim

Inspektør

nina.opheim.dale@

Eie

Tore

Lærer

tore.eie@

Ellefsen

Liv

SFO-leder

liv.ellefsen@

Foss

Kristin

Kontaktlærer 1B

kristin.foss@

Hansen

Bjørnar

Kontaktlærer 4B

bjornar.hansen@

Hellerud

Merete

Kontaktlærer 4A

merete.hellerud@

Hille

Bente Kathrine

Kontaktlærer 6A

bentekathrine.hille@

Horten

Anne

Kontaktlærer 5. trinn

anne.horten@

Hvaal

Marit

Kontaktlærer 7B

marit.engebraten@

Johnsen

Mette

Kontaktlærer 3A

mette.johnsen@

Jonson

Cathrine

Sosiallærer

cathrine.jonson@

Juliussen

Silje

Lærer og IKT-kontakt

silje.juliussen@

Kokkvold

Anders Wenstad

Assisterende rektor

anders.kokkvold@

Kristiansen

Tonje

Kontaktlærer 2B

tonje.kristiansen@

Ludvigsen

Håkon Kruse

Lærer

hakonkruse.ludvigsen@

Molle

Marianne

Kontaktlærer 7A

marianne.molle@

Najjar

Racha

Kontaktlærer 2A

racha.najjar@

Person

Bente

Assistent i SFO og skole

bente.person@

Phuwiangchan

Anchalee

Assistent i SFO

anchalee.phuwiangchan@

Risendal

Trine-Lise

Lærer

trine-lise.risendal@

Sabir

Hiwa Jabbar

Lærer

hiwajabbar.sabir@

Skogsholm

Hanne Merete Meholm

Vernepleier

hanne.merete.meholm.skogsholm@

Skramsett

Marte Grøv

Kontaktlærer 5B

martegrov.skramsett@

 

Skrzyniarz

Kinga Magdalena

Fagarbeider i SFO og skole

kingamagdalena.skrzyniarz@

Steffenrem

Hanne

Lærer

hanne.steffenrem@

Stubmo

Mette

Kontaktlærer 1A

mette.stubmo@

Svendsen

Tonje

Kontaktlærer 5A

tonje.svendsen@

Tveitan

Rita

Konsulent

rita.tveitan@

Wedde

Erik Viktor

Rektor

erikviktor.wedde@

Weger

Markus

Kontaktlærer 3B

markus.weger@

Westerby

Kirsten

Assistent og lærer i skole

kirsten.westerby@

Winther

Laila Helen

Assistent i SFO

lailahelen.winther@