Om Nordby skole

Nordby skole ligger i landlige omgivelser med god tilgang på fine uteområder nord i Ås kommune.

Skogen, akebakken, idrettsplassen, fotballbanen og lysløypa er våre nærmeste naboer og gir oss gode aktivitetsmuligheter. Stor svømmehall og gymsal deler vi med ungdomsskolen som ligger rett ved siden av. Vi er en skole i vekst som i dag har 300 elever fordelt på 14 klasser.

Nordby skole er en PALS-skole, der vi har fokus på positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling. På Nordby skole medvirker elevene på en positiv måte ved å delta i trivselslederprogrammet. SFO og skole samarbeider tett med felles møter, plandager og kurs. Det er også et godt samarbeid med skolens foresatte.

Nordby skole er også en digital skole. Alle elever ved alle trinn har tilgang til eget læringsbrett (Ipad).

Ansatte - kontaktinformasjon

Ansatte ved Nordby skole 2020-2021

Etternavn

Fornavn 

Tittel

E-post
Alle adresser har følgende etter alfakrøll: as.kommune.no
Eksempel:
super.pedagog@as.kommune.no

Andersen

Lene Sæther

Fagarbeider SFO og skole

lene.saether.andersen@

Andreassen

Mikkjel Aaslund

Fagarbeider skole og SFO

mikkjel.andreassen@

Andresen

Monica Tomten

Fagarbeider i SFO og skole

monicairentomten.andresen@

Bekkelund

Emma Marie

Kontaktlærer 4B

emmamarie.bekkelund@

Biberg

Anne-Line

Assistent i SFO og skole

anne-line.biberg@

Bille

Mona Dreyer

Kontaktlærer 7B

monadreyer.bille@

Børresen

Elisabeth

Assistent i SFO og skole

karin.elisabeth.gjems.borresen@

Dahlsrud

Tone Anett

Rektor

tone.anett.dahlsrud@

Dale

Nina Opheim

Kontaktlærer 6B

nina.opheim.dale@

Edvardsen

Britt

Sped.ped koordinator

britt.edvardsen@

Eie

Tore

Lærer

tore.eie@

Ellefsen

Liv

SFO-leder

liv.ellefsen@

Foss

Kristin

Kontaktlærer 3A

kristin.foss@

Gjerde

Reidun Elisabeth

Lærer

reidunelisabeth.gjerde@

Hansen

Bjørnar

Kontaktlærer 2B

bjornar.hansen@

Hellerud

Merete

Kontaktlærer 2A

merete.hellerud@

Hille

Bente Kathrine

Kontaktlærer 1B

bentekathrine.hille@

Hoel

Kjerstine Nordskar

Kontaktlærer 4A

kjerstinenordskar.hoel@

Horten

Anne

Kontaktlærer 6A

anne.horten@

Hvaal

Marit

Kontaktlærer 5B

marit.engebraten@

Johnsen

Mette

Kontaktlærer 1A

mette.johnsen@

Jonson

Cathrine

Sosiallærer

cathrine.jonson@

Juliussen

Silje

Lærer og IKT-kontakt

silje.juliussen@

Kokkvold

Anders Wenstad

Inspektør

anders.kokkvold@

Molle

Marianne

Kontaktlærer 5A

marianne.molle@

Person

Bente

Assistent i SFO og skole

bente.person@

Phuwiangchan

Anchalee

Assistent i SFO

anchalee.phuwiangchan@

Risendal

Trine-Lise

Lærer

trine-lise.risendal@

Skrzyniarz

Kinga Magdalena

Fagarbeider i SFO og skole

kingamagdalena.skrzyniarz@

Steffenrem

Hanne

Lærer

hanne.steffenrem@

Stubmo

Mette

Kontaktlærer 3B

mette.stubmo@

Thorsen

Jørn-Oddvar

Lærer

jorn-oddvar.thorsen@

Tveitan

Rita

Konsulent

rita.tveitan@

Wedde

Erik Viktor

Inspektør

erikviktor.wedde@

Weger

Markus

Kontaktlærer 7A

markus.weger@

Westerby

Kirsten

Assistent og lærer i skole

kirsten.westerby@

Winther

Laila Helen

Assistent i SFO

lailahelen.winther@

Tilsyn av barn og unges rett til skoleskyss

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn med Ås kommune, der temaet er barn og unges rett til skoleskyss. 

 I tilsynet skal det undersøkes hvordan foreldre og elever får informasjon om retten til skoleskyss, og hvordan kommunen behandler og vurderer søknader om skoleskyss.

Statsforvalterens informasjon til elever og foreldre om tilsynet (PDF)