icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Aktuelt   ›   Valg av meddommere for 2021-2025
Kommunevåpen, liggende, sort tekst uten slagord

  

Valg av meddommere (lekdommere) for perioden 2021 – 2024

Valget foretas våren 2020.

Vil du bli meddommer i Ås kommune? Nå er det snart klart for valg av nye for perioden 2021-2024.

 

Dersom du er interessert i å bli meddommer selv eller vil foreslå andre, kan du sende en henvendelse til politisk.sekretariat@as.kommune.no merket «Meddommervalg» der du fremmer forslaget ditt og vedlegger utfylt skjema. 


Som meddommer i lagmannsrett og tingrett kreves det ingen spesielle kunnskaper, men du må være mellom 21 – 70 år den 1.1.2021, ha god vandel og være bosatt i Ås.

Mer om verv som meddommer kan du lese her: https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/  


Det skal også velges personer til jordskifterett, skjønnsutvalg, forliksråd og faste møtefullmektiger forliksråd. Krav til alder og kvalifikasjoner varierer noe.