icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Aktuelt   ›   Sentrumsutvikling
Tidslinje jåddpegg3

Utvikling av Ås sentralområde

Ås kommune informerer med dette om status i arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde.

Her kan du lese mer om fortettingsstrategien som ble vedtatt i kommunestyret 21. mars 2018, og hva som har blitt gjort videre av utredninger og kartlegginger denne høsten.

Publisert: 07. desember 2018
pop-up-plankontor-smakås_13102018_Foto-Ellen Margrete Ceeberg-03302

Godt oppmøte på planavdelingens pop-up-kontor på SmakÅs

Planavdelingen i Ås kommune stilte med stand utenfor rådhuset på festivalen SmakÅs. Mange var innom standen i løpet av dagen, for å få svar på spørsmål om kommunens planarbeid og komme med innspill til sentrumsutviklingen.

Publisert: 29. oktober 2018
Møte om sentrumsutvikling

Arbeidet med ny sentrumsplan for Ås fortsetter

I forbindelse med arbeidet har kommunen i den siste tiden deltatt i møter med berørte borettslag og eneboligeiere i sentrumsområdet.

Publisert: 27. april 2018
Justert fortettingsstrategi historisk stedsanalyse

Vedtatt fortettingsstrategi og infrastrukturtiltak i vei- og gateplan for Ås sentralområde

Her kan du lese hva kommunestyret i Ås vedtok i møte den 21. mars i år om hvordan det i framtiden skal bygges i Ås sentralområde.

Publisert: 13. april 2018
Oversiktskart med rådmannens anbefaling fugleperspektiv

Dialogmøte om områdereguleringsplan for Ås sentralområde, innkalling og referat

Mandag 12. februar ble det holdt dialogmøte i Lille sal i Ås kulturhus. Her finner du program, saksutskrift og referat fra møtet.

Publisert: 08. februar 2018
Illustrasjonsbilde, rådmannen anbefaler justert fortettingsstrategi

Rådmannen anbefaler justert fortettingsstrategi og utvalgte tiltak i vei- og gateplan

25. januar behandles fortettingsstrategi og vei- og gateplan for Ås sentralområde, i hovedutvalg for teknikk om miljø. Rådmannen anbefaler en justert fortettingsstrategi.

Publisert: 19. januar 2018
Illustrasjonsbilde, innspill til Ås kommune

Innspillene er klare

Det kom inn totalt 67 innspill til vei og gateplan og fortettingsstrategier for Ås sentralområde høst 2017. Her kan du lese rådmannens oppsummering.

Publisert: 22. desember 2017
Ordfører Ola Nordal på åpningen av Fremtidens Ås i Ås kulturhus

Åpnet utstilling om "Fremtidens Ås"

Se fremtidens Ås gjennom arkitetstudenters øyne i Ås kulturhus! Utstillingen står til 18. desember.

Publisert: 13. desember 2017
Folkemøte_21

Innspillsrunden er avsluttet

Nå er innspillsrunden til utredningene om fortettingsstrategier og vei- og gateplanen avsluttet. Det har kommet inn rundt 75 innspill og administrasjonen holder nå på med å oppsummere disse.

Publisert: 08. november 2017
Fortettingsstrategi - rådmannens forslag

Ås kommune ønsker dine innspill om framtiden for Ås sentralområde!

Hvordan skal man utvikle Ås sentralområde? Hvor skal man bygge, og hvor skal veier og gater ligge? Kom med innspill innen fristen som er 16. oktober..

Publisert: 22. september 2017
Informasjonsmøte om sentrumsutvikling illustrasjonsbilde

Opptak fra informasjonsmøte om sentrumsutviklingen

21. september ble det holdt informasjonsmøte om sentrumsutviklingen i Ås, du kan se opptaket her.

Publisert: 20. september 2017
Dronefoto av rådhuset med områder rundt

Nå legges rammene for utviklingen av Ås sentralområde

Kommunestyret vedtok i 2015 å sette i gang arbeidet med en områdereguleringsplan for Ås sentralområde.

Publisert: 02. februar 2017
Ås sentralområde

Planprogram for Ås sentralområde er fastsatt

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sitt møte 29. april 2015.

Publisert: 12. mai 2015