icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Saksdokumenter 2006-2013   ›   Saksdokumenter 2. halvår 2009
  

Saksdokumenter 2. halvår 2009

25.08.2009: Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte 25.08.09, kl. 10.00 på Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1.

25.08.2009: Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte 25.08.09, kl. 18.00 på Moer sykehjem 1. etg. møterom nr. 1.

26.08.2009 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret, 26.08.2009 kl. 16.30

26.08.2009: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus, 26.08.09, kl. 19.00

26.08.2009 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte på Moer sykehjem, møterom 2 og 3, 26.08.2009 kl.19.00

27.08.2009 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte 27.08.2009 kl. 16.00 på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1 - 3 i første etasje

27.08.2009 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, Tunveien 2, møterom 1 - 3 i første etasje, 27.08.2009, kl.18.00.

08.09.2009 Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets møter er lukket for publikum.

Innkallingen (PDF)

 

17.09.2009 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, Tunveien 2, møterom 1 - 3 i første etasje, 17.09.2009, kl.18.00.

23.09.2009: Kommunestyret

Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 23.09.09, kl. 18.30.

23.09.2009 Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret, 23.09.2009 kl. 15.30

 

16.09.2009 Plankomiteen

Plankomiteen har møte på Rådhuset 16.09.09 kl 1800.

 

6.10.2009 Kontrollutvalget

13.10.2009: Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte 13.10.09, kl. 10.00 på Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1.

13.10.2009: Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmed har møte 13.10.09, kl. 18.00 på Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1

14.10.2009: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 14.10.09, kl. 19.00 i Eldresenteret, Ås rådhus.

14.10.2009 Hovedutvalg for helse og sosial

15.10.2009 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, Tunveien 2, møterom 1 - 3 i første etasje, 15.10.2009, kl.18.00.

28.10.2009: Kommunestyret

Kommunestyret har møte 28.10.09 i Ås rådhus, Store sal, kl. 19.00.

28.10.2009 Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret, 28.10.2009 kl. 16.30

29.10.2009 Plankomiteen

Plankomiteen har møte ved Eiendomsavdelingen 29.10.2009 kl 1800

Utredning og evaluering av ungdomspolitikken

11.11.2009: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 11.11.09, kl. 19.00 i Eldresenteret, Ås rådhus.

10.11.2009: Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte 10.11.2009, kl. 10.00 på Rådhusplassen 29 (Erik Johansen byget, 2. etg.)

10.11.2009: Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte 10.11.2009, kl. 18.00 på Rådhusplassen 29 (Erik Johansen bygget, 2. etg.)

2009 11 11 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret11.11.2009 kl. 16.30

2009 11 12 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1-3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00

IKT-strategiplan for 2010

IKT-strategiplan for 2010, forslag til administrasjonsutvalget 12.11.2009

Heltid eller Deltid. Frihet til å velge.

Heltid eller Deltid. Frihet til å velge. Behandles av kommunestyret 09.12.2009.

Temaplan for helse og omsorg 2009 - 2015

Temaplan for helse og omsorg 2009 - 2015, behandles av kommunestyret 25.11.2009

11.11.2009: Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte 11.11.2009 på Moer sykehjem, møterom 1-3,  kl. 19.00

10.11.2009 Kontrollutvalget

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 - 2013

Rådmannen har nå lagt fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan (2010 – 2013). Den politiske behandlingen av dokumentene skjer på følgende datoer:

Onsdag 11. november: Formannskapet behandler handlingsprogram, økonomiplan og budsjett 1. gang.

Hovedutvalgene avgir uttalelse Onsdag 25. november: Formannskapet avgir innstilling til handlingsprogram, økonomiplan og budsjett.

Onsdag 9. desember:   Kommunestyret behandler handlingsprogram, økonomiplan og budsjett.

Klikk her for å laste ned rådmannens forslag i pdf-format.

Klikk her for å laste ned formannskapets innstilling den 25.11.

 

12.11.2009 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, Tunveien 2, møterom 1 - 3 i første etasje, 12.11.2009, kl.18.00.

17.11.2009: Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har ekstraordinært møte 17.11.2009, kl. 18.00 i Ås rådhus, rådmannens møterom 2. etg.

25.11.2009: Kommunestyret

Kommunestyret har møte i Ås rådhus 25.11.2009, kl. 19.00.

25.11.2009 Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret, 25.11.2009 kl. 16.30

03.12.2009: Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre har møte i Ås rådhus, Store sal 03.12.2009.

26.11.2009 Plankomiteen

Plankomiteen har møte ved Eiendomsavdelingen 26. november 2009 kl 1800

 

09.12.2009 Kommunestyrets heldagsmøte

Kommunestyret har heldagsmøte 09.12.2009 fra kl. 09.00.
NB! Møtet holdes i Grøn-Hansen New Store Europe, Kveldroveien 19, Vinterbro. 
Åpne kart til møtested. 

Møtet er åpent for publikum og kan høres direkte på Radio Follo FM 99,0 og www.radiofollo.no.

 

15.12 2009 Kontrollutvalget

17.12.2009 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, Tunveien 2, møterom 1 - 3 i første etasje, 17.12.2009, kl.18.00.