icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Saksdokumenter 2006-2013   ›   Saksdokumenter 2. halvår 2008

Saksdokumenter 2. halvår 2008

Klikk på menyen nedenfor for å åpne ønsket innkalling/protokoll.

Tips en venn Skriv ut

19.08.08: Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, Store salong 19.08.08, kl. 10.00. Møtet er åpent for publikum.

28.08.08: Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 28.08.08 kl. 18.00. Møtet er åpen for publikum.

27.08.08 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal, 27.08.2008 kl. 16.30

27.08.08 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 27.08.2008 kl. 19.00

27.08.08: Hovedutvalg for oppevkst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte27.08.08, kl. 19.00 i Ås rådhus, Lille sal. Møtet er åpent for publikum.

26.08.08: Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte 26.08.08 i Ås rådhus, Store salong. Møtet er åpent for publikum.

28.08.2008 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal, 28.08.2008 kl. 16.00

10.09.2008 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 10.09.2008 kl. 16.30

10.09.2008 Kommunestyret

Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal, 10.09.2008 kl. 19.00. Møtet er åpent for publikum og kan høres direkte på radio FM 99,0.

24.09.2008: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 24.09.08, kl. 19.00  i Ås råhus, Lille sal.

23.09.2008: Kommunalt råd for funksjonshemmede er avlyst!

24.09.2008: Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte på Moer sykehjem 24.09.08, kl. 19.00.

25.09.2008: Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 kl. 18.00. Møtet er åpent for publikum.

25.09.2008 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.09.08 kl. 16.00

23.09.2008: Ås eldreråds møte er avlyst!

11.09.2008 Plankomiteen

Plankomiteen har møte ved Eiendomsavdelingen 11.09.08 kl 1800.

14.10.2008: Ås eldreråd - ekstraordinært drøftingsmøte

Ås eldreråd har møte 14.10.08, kl 10.00 i Ås rådhus, Store salong.

15.10.2008: Formannskapets møte er avlyst.

15.10.2008: Kommunestyret

Kommunestyret har møte i Ås rådhus 15.10.08 kl. 19.00 i Ås rådhus, Store sal.

23.10.2008: Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 23.10.2008 kl. 18.00. Møtet er åpent for publikum.

21. oktober Kontrollutvalget

16.10.08 Plankomiteen

Plankomiteen har møte ved Eiendomsavdelingen 16.10.08 kl 1800

29.10.2008: Kommunestyret er avlyst

29.10.2008: Formannskap

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal, 29.10.2008 kl. 16.30

06.11.2008: Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har møte i Ås rådhus, kulturhuset 06.11.08, kl. 16.00.

12.11.2008: Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal, 12.11.2008 kl. 16.30

13.11.2008: Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal, 13.11.2008 kl. 16.00

 

12.11.2008: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 12.11.08, kl. 19.00 i Ås rådhus, Lille sal.

12.11.2008: Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte 12.11.08, kl. 19.00 på NAV- Ås i Moerveien 2.

Handlingsprogram med økonomiplan 2009 - 2012. Budsjett 2009.

13.11.2008: Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 kl. 18.00. Møtet er åpent for publikum.

11.11.2008: Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i 11.11.08, kl. 18.00 i Ås rådhus, Store salong.

11.11.2008: Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har møte 11.11.08,  kl. 16.00 i  kulturhuset.

12.11.2008: Ås eldreråd

Ås eldreåd har møte12.11.08  i Ås rådhus, Store salong. 

26.11.2008: Kommunestyret

Kommunestyret har møte 26.11.08, kl. 19.00 i Ås rådhus, Store sal.

26.11.2008: Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal, 26.11.2008 kl. 16.30

 

26.11.2008: Valgstyret

Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal, 26.11.2008 kl. 16.30 - NB! møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

 

27.11.2008: Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre har møte 27.11.08, kl. 13.00 i Ås rådhus, Store sal.

27.11.2008 Plankomiteen

Plankomiteen har møte i administrasjonsbygget til Tunveien barnehage 27.11.2008 kl 1800

 

 

24.11.2008: Kontrollutvalget

04.12.2008: Formannskapet

Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal, 04.12.08 kl. 16.30. Møtet er lukket for publikum.

04.12.2008: Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte ved skriftlig saksbehandling med frist 04.12.08 kl. 13.00

10.12.08: Kommunestyrets heldagsmøte

Kommunestyret har heldagsmøte 10.12.08 kl. 09.00 i Ås rådhus, Store sal.

2.12.2008: Kontrollutvalget

11.12.2008: Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 11.12.2008 kl. 18.00. Møtet er åpent for publikum.

08.12.2008: Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal, 08.12.08 kl. 10.30

17.12.2008 Formannskapet

Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal, 17.12.2008. Møtet er åpent for publikum.