icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Kommuneplanen   ›   Rullering av kommuneplanen
Bilde fra Ås sentrum og nordvestover

  

Rullering av kommuneplanen 

Ås kommune har startet arbeidet med å rullere kommuneplanen 2015-2027.  Forslag til planprogram som danner grunnlaget for innspill til samfunnsdelen og arealdelen har vært på høring. Høringsfrsisten var 25.mai 2020. 

Det har kommet inn 50 høringsuttalelser. 35 av disse er innspill til kommuneplanens arealdel. Endelig planprogram skal behandles av kommunestyret 16.september 2020. Arealinnspillene skal tas med i det videre arbeidet med kommuneplanen. Endelig kommuneplan skal vedtas innen november 2021.

Hva er et planprogram?

Det første skrittet i planprosessen er å utarbeide et planprogram. Det skal utarbeides for alle kommunale planer som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn. Planprogrammet informerer om: 

  • Formålet med planarbeidet
  • Sentrale temaer som skal omhandles i kommuneplanens samfunnsdel
  • Ramme for innspill til kommuneplanens arealdel
  • Behov og opplegg for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn
  • Planprosessen med frister, deltakere og opplegg for medvirkning
  • Dokumentasjon av arealinnspill

Forslag til planprogram som ble sendt på høring finner du her

For spørsmål, kontakt Solveig Viste, samfunns- og arealplanlegger
Telefon:  64 96 20 79/975 61 783
E-post: solveig.viste@as.kommune.no