icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Ungdomsrådet

Tid og sted: 08.04.2019 kl. 15:30 - Møterom 2, Rådhuset
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
7/19 Årsmelding ungdomsrådet 2018
8/19 Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier
9/19 Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn
10/19 Årsmelding 2018 Ås kommune