icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Tid og sted: 21.08.2019 kl. 18:30 - Moer sykehjem, møterom 1. et.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
8/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune
9/19 Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier
10/19 Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven