icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Tid og sted: 09.10.2019 kl. 18:30 - Moer sykehjem, møterom 1. et.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
11/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak
12/19 Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024
13/19 Omstillingsprosjektet - Moer sykehjem 2018 / 2019
14/19 2. tertialrapport 2019
15/19 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019