icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møter og saksdokumenter

Her finner du saksdokumenter for de utvalg som er listet i tabellen under. Klikk på møtedato, så finner du oversikt over de enkelte dokumentene. I margen til venstre finner du menyvalget "Andre møter". Her finner du møteinnkallinger til temporære utvalg som ikke listes automatisk.

 

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 2011-2015 28
4
15
27
2
8
5
Administrasjonsutvalget
Barn og unges kommunestyre 3
Formannskap 2011-2015 28
4
15
27
28
3
20
8
21
Formannskapet 5
18
9
Hovedutvalg for helse og sosial 4
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 21
25
8
20
19
7
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4
10
25
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 21
25
8
20
19
7
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2011-2015 1
2
22
26
18
9
21
19
7
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 4
3
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2011-2015 20
24
7
19
18
6
3
Kommunestyret 21
18
9
Kommunestyret 2011-2015 11
18
29
10
2
21
Kontrollutvalget
Plan- og byggekomiteen 10
Plankomiteen 2011-2015 8
12
5
26
7
4
11
13
24
8
15
12
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsrådet 2013-2016 20
24
7
19
18
6
3
Valgstyret 27
Ås eldreråd 2011-2015 20
24
7
19
18
6
3