icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Kommunale gebyrer

Samleoversikt over alle kommunale gebyrer i Ås

Her finner du alle gebyrene. Last ned utskriftsvennlig format her. (DOC) (PDF)

Tabellen gir en samlet oversikt over avgiftene og inntektene på de respektive tjenester sammenlignet med foregående år:

Tips en venn Skriv ut

Kommunale avgifter og gebyrer

 

OPPVEKST- OG KULTUR

Sats 2017

Sats 2018

% Endring- der det forekommer

Barnehagene

 

 

 

Foreldrebetaling maksimalpris

2730

2910

6,6 %

Moderasjonsordninger*
Inntekt under 533 500 behandles etter forskrift om foreldrebetaling §3 -satsen skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt

0

maksimalt 6 % av inntekt

 

Fra 1. august 2018 blir det gitt fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 462 000 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 § 3.

 

 

 

Kostpenger

         400

400

0,0 %

Tilskuddssats drift - private barnehager pr heltidsbarn under tre år

   192 029

   195 071

1,6 %

Tilskuddssats drift - private barnehager pr heltidsbarn over tre år

    91 681

    92 448

0,8 %

Tilskuddssats kapitaltilskudd pr barn – byggeår tom 2007

      8 600

 

0,0 %

Tilskuddssats kapitaltilskudd pr barn – byggeår 2008-2010

    14 400

 

0,0 %

Tilskuddssats kapitaltilskudd pr barn – byggeår 2011-2013

    16 800

 

0,0 %

Tilskuddssats kapitaltilskudd pr barn – byggeår 2014 -2017

    20 900

 

0,0 %

Tilskuddssats til familiebarnehager - 
nasjonal sats inkl. kapitaltilskudd barn under tre år

   162 400

   169 200

4,2 %

Tilskuddssats til familiebarnehager -
nasjonal sats inkl. kapitaltilskudd barn over tre år

   126 600

   132 000

4,3 %

Skolefritidsordningen

 

 

 

Deltidsplass (til og med 10 timer per uke) inkl kost

      2 009

      2 060

2,5 %

Helplass (mer enn 10 timer) inkl kost

      2 970

      3 045

2,5 %

Enkeltdag når skolen er stengt

         470

         482

2,5 %

Enkeltdag når skolen er åpen

         260

         267

2,5 %

Inntekt under 260 000 (hel/deltidsplass)

1525/  850

1565 /870

2,5 %

Inntekt under 261 000 - 450 000 (hel/deltidsplass)

2288/ 1275

2345 /1305

2,5 %

*Kommunestyret har vedtatt graderte satser basert på ulike intervaller etter husholdningens samlede personinntekt. Rådmannen foreslår at fra 1.8.2018 endres denne modellen, og at kommunen tar i bruk 6% av faktisk husholdningens personinntekt når det skal beregnes ut moderasjonssats.  Det betyr at foreldrebetalingen på første barn skal være 6% av faktisk total inntekt i familien. Kommunes fagsystem IST legger opp til dette. Endringen er gjeldende fra 1.8.2018.

Kulturskolen

 

 

 

Elevkontingent gruppetilbud pr år

      3 650

      3 741

2,5 %

Individuell opplæring - instrumentalopplæring pr år

      4 400

      4 510

2,5 %

Musikal (sang + dans)

      5 475

      5 612

2,5 %

Kurs

         760

         779

2,5 %

Kulturhuset inkl. Ås eldresenter og Åsgård (festsal)

 

 

 

Store sal

      2 419

      2 500

3,3 %

Store salong

         923

      1 000

8,3 %

Lille salong

         590

         600

1,7 %

Lille sal

925

      1 000

8,1 %

Lille sal og salong

      1 500

      1 500

0,0 %

Seniorsenteret

      1 085

      1 900

75,1 %

Festsalen Åsgård

      5 280

      4 000

-24,2 %

Rigging/pynting av lokalet (pr dag ekstra)

         515

         530

3,0 %

Kinobilletter voksen

         100

         110

10,0 %

Kinobilletter barn

           90

         100

11,1 %

HELSE- OG SOSIAL

Sats 2017

Sats
2018

% Endring- der det forekommer

Pleie- og omsorg og miljøarbeidertjenesten

 

 

 

Egenbetaling hjemme-, miljøarbeider- og vaktmestertjenesten

 

 

 

Inntekt inntil 2G:

 

 

 

Fra 2G til 3G

53-195

56-205

5,0 %

Fra 3G til 4G

254-1155

267-1212

5,0 %

Fra 4G til 5G

315-1517

331-1593

5,0 %

Fra 5G til 6G

443-3161

465-3320

5,0 %

Over 6 G                    

564-3827

592-4018

5,0 %

Hjelp til handling

50

50

0,0 %

Korttidsopphold pr. døgn

Faste satser følger statsbud.

Faste satser følger statsbud.

 

Dagopphold pr. dag, uten transport, Aktivitetssenteret Moer

126

129

2,4 %

Dagopphold pr. dag, med transport, Aktivitetssenteret Moer

163

167

2,5 %

 

 

 

 

Egenbetaling døgnopphold

53-195

56-205

5,0 %

 

254-1155

267-1212

5,0 %

 

315-1517

331-1593

5,0 %

 

443-3161

465-3320

5,0 %

 

564-3827

592-4018

5,0 %

Døgnpris for sykehjemsplass

 

 

 

Middag - 2 retters liten porsjon – servert kald

58

58

0,0 %

Middag - 2 retters liten porsjon – servert varm (fjernes fra 1.1.2018)

70

 

Middag - 2 retters stor porsjon – servert kald

69

70

1,4 %

Middag - 2 retters stor porsjon – servert varm (fjernes fra 1.1.2018)

82

 

 

 

 

 

Egenbetaling trygghetsalarm kommunal

3948

4065

3,0 %

GSM (ny fra 01.01.2014)

4309

4440

3,0 %

privat

3332

3500

5,0 %

Egenbetaling for bruk av bil

3 150

3084

-2,1 %

 

(kr. 260 pr. mnd)

(kr. 257 pr. mnd)

-1,2 %

Frisklivssentralen

 

 

 

Kurs- og aktivitetstilbud

250

250

0 %

Fritidstiltak for funksjonshemmede

 

 

 

Semesteravgift - varmtvannsbading

1 000

1025

2,5 %

TEKNISK

Sats 2017

Sats 2018

% Endring- der det forekommer

Åshallen og Nordbyhallen

 

 

 

Timesats, trening voksne (fl.tall over 20 år)

205

210

2,4 %

Kamper/arr. utenbygds

730

750

2,7 %

Kamper/arrangementer barn innenbygds

0

0

0,0 %

Kamper/arrangementer voksne innenbygds

270

280

3,7 %

Nordbytun svømmehall

 

0

 

Enkeltbillett voksne

65

70

7,7 %

10 klippekort voksne

490

500

2,0 %

Barn under 16 år (barn/trygd pr.time)

40

40

0,0 %

Halvårskort (personlige)voksne

850

880

3,5 %

Halvårskort (personlige) barn

490

490

0,0 %

Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn)

1750

1800

2,9 %

10 klippekort, barn

230

230

0,0 %

Utleie

 

 

 

Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år

0

0

 

Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år)

205

210

2,4 %

Timesats trening utenbygds

270

280

3,7 %

Timesats Stevner arrangementer barn og ungdom innenbygds tom 19 år

0

0

0,0 %

Stevner/arrangementer innenbygds

270

280

3,7 %

Stevner/arrangementer utenbygds

730

750

2,7 %

TEKNISK

Sats 2017

Sats 2018

% Endring- der det forekommer

Ås svømmehall

 

 

 

Enkeltbillett voksne

65

70

7,7 %

10 klippekort voksne

490

500

2,0 %

Barn under 16 år (barn/trygd pr.time)

40

40

0,0 %

Halvårskort (personlige)voksne

850

880

3,5 %

Halvårskort (personlige) barn

490

490

0,0 %

Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn)

1750

1800

2,9 %

10 klippekort, barn

230

230

0,0 %

Utleie

 

 

 

Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år

0

0

0,0 %

Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år)

205

210

2,4 %

Timesats trening utenbygds

270

280

3,7 %

Timesats Stevner arrangementer barn og ungdom innenbygds tom 19 år

0

0

0,0 %

Stevner/arrangementer innenbygds

270

280

3,7 %

Stevner/arrangementer utenbygds

730

750

2,7 %

Kommunale leiegårder

 

 

 

Husleieinntekter og husleie omsorgsboliger

 

Årlig indeksregulering ca. 2, 0 % gjennomføres i 2018. Ses konkret hen til den enkelte leieavtale

2,00 %

Bygnings- og Oppmålingsvesenet

 

 

 

Oppmålingsgebyr

 

 

Økes
med 5 %

Gebyr byggesak

 

 

Reduseres med 5 %

Reguleringsgebyr

 

 

Reduseres med 5 %

Vann, avløp og renovasjon (eks mva)

Sats 2017 eks mva

Sats 2017 inkl. mva

Sats 2018 inkl. mva

% Endring

Vann

 

 

 

 

Basert på 120 nye abonnenter

 

 

 

 

Årsavgift, vann, pr m³, variabel del

10,97

13,71

13,71

0 %

Bolig på 150m² bruksareal (inkl. fastabonnementspris);

2145

2681,25

2681,25

0 %

forbruk 150m³/år

 

 

 

 

Fast abonnementspris

500

625

625

0 %

Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, lav sats

100

125

125

0 %

snitt 180 m2 lav sats

18000

22500

22500

0 %

Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, høy sats

200

250

250

0 %

snitt 180 m2 høy sats

3600

4500

4500

0 %

Avløp

 

 

 

 

Basert på 120 nye abonnenter

 

 

 

 

Årlig kloakkavgift pr. m³, variabel del

18,47

23,09

23,09

0 %

Bolig på 150m² bruksareal (inkl. fastabonnementspris);

3520

4400

4400

0 %

forbruk 150m³/år

 

 

 

 

Abonnementspris

750

937,5

937,5

0 %

Tilknytningsavgifter kloakk, lav sats

110

138,5

138,5

0 %

snitt 180 m2 bruksareal

19800

24750

24750

0 %

Tilknytningsavgifter kloakk, høy sats

220

275

275

0 %

snitt 180 m2 bruksareal

39600

49500

49500

0 %

Kontrollgebyr avlesning vannmålere

1000

1125

1125

0 %

Eiendommer med slamavskiller og tilknyttet WC; tømming 1ggr/2.år

1727 kr/år

2158,75

2158,75

0 %

Eiendommer med slamavskiller uten tilknyttet WC ; tømming 1ggr/4.år

925 kr/år

1156,25

1156,25

0 %

Eiendommer med minirenseanlegg; tømming 1ggr/år

3454 kr/år

4317,5

4317,5

0 %

Eiendommer med tette tanker, 4m3; tømming 1ggr/år

3454 kr/år

4317,5

4317,5

0 %

TEKNISK

Sats 2017

Sats 2018

% Endring- der det forekommer

Eiendommer med slamavskiller/tett tank med våtvolum over 4m3

300 kr påbegynt m³

375

375

0 %

Eiendommer med fellesanlegg

 

 

 

 

Saksbehandlingsgebyr utslippstillatelser

 

3125

3125

0 %

Tilsynsgebyr spredt avløpsanlegg

 

2500

2500

0 %

Renovasjon

 

 

 

 

Renovasjonsavgift

2016

2520

2520

0 %

Hytterenovasjon

1008

1260

1260

0 %

Feiervesen

 

 

 

 

Feie- og tilsynsgebyr

420

525

550,2

4,8 %

 

(210+210)

 

(220 +220)

 

Samferdsel

 

 

 

 

Saksbehandlingsgebyr gravesøknad vei

2 600

 

2850

 

Forringelsesgebyr pr kvm asfaltert trafikkareal

100 kr/kvm

 

100 kr/kvm

 

Forringelsesgebyr pr kvm ikke-asfaltert trafikkareal

50 kr/kvm

 

50 kr/kvm

 

         

SENTRALADMINISTRASJONEN

Sats 2017 eks mva

Sats 2017 inkl mva

Sats 2018

% Endring

Meglerpakke

     1 318

      1 648

      1 690

2,6 %

Eiendomsinformasjon

        153

         191

         196

2,6 %

Bygningsdata

        134

         168

         172

2,6 %

Grunnkart

        202

         253

         259

2,6 %

Ledningskart

        134

         168

         172

2,6 %

Målebrev

        253

         316

         324

2,6 %

Godkjente bygningstegninger

        305

         381

         391

2,6 %

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

        279

         349

         358

2,6 %

Seksjoneringstillatelse

        180

         225

         231

2,6 %

Naboliste

        126

         158

         162

2,6 %

Gjeldende regulering m/ bestemmelser

        253

         316

         324

2,6 %

Gjeldende kommuneplan

        134

         168

         172

2,6 %

Ortofoto

        126

         158

         162

2,6 %

Skråfoto/flyfoto

        458

         573

         587

2,6 %

Tilknytning til offentlig vann og avløp

          49

           61

           63

2,6 %

Adkomst til eiendommen

          81

         101

         104

2,6 %

Kommunale avgifter og gebyrer

        130

         163

         167

2,6 %

Legalpant

          49

           61

           63

2,6 %

Fakturagebyr

          51

           64

           65

2,6 %

Vigselsgebyr utenfor kontortid og/eller utenfor kommunens lokaler

 

 

1000

 

Leie av lokale  for vigsel av utenbygdspar

 

 

1000