icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Nordby skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Fakta om Ås

Fakta om Ås kommune

Tips en venn Skriv ut
Ås er en kommune sentralt i Follo i Akershus fylke ca. 35 km sør for Oslo. I sentrum av kommunen finner vi Ås rådhus med tilhørende kulturhus. Her finner vi også Ås stasjon, som tilhører Østfoldbanen. Både E18 og E6 går gjennom kommunen. Nabokommuner er Oppegård, Ski, Hobøl, Vestby og Frogn.
Ås kommune har 20000 innbyggere pr. 2. oktober 2017 og er litt over 100km2 i utbredelse, preget av et åpent kulturlandskap som domineres av landbruksarealer.
 

 SSB statistikk når det gjelder husholdninger per 1. januar 2014:

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/familie/aar/2014-12-12?fane=tabell&sort=nummer&tabell=233284

Korrigert for et folketall som er økt til 18 992 per 31.12.2015, og med samme antall personer per husstand (2,3) skal vi nå ha 8 258 husstander. Tabellen viser 7 550 med et folketall på 17 400.

Når det gjelder bedrifter så er det i SSB statistikk, som kun går fram til 2008, 4. kvartal, registrert 1384 bedrifter.

Fordelt på ansatte får vi følgende:

Ingen:          830

1-4:              280

5-9:              115

10-19:            93

20-49:            45

50-99:            10

100-249:          8

250- +              3

Her er alle typer bedrifter registrert fra  jordbruk til industri, forskning og offentlig tjenesteyting.

Den 1. januar 2014 ble Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, NMBU, opprettet. NMBU er opprettet etter en sammenslåing av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. I perioden fram til 2019 vil universitetet ha campus både på Adamstuen og Ås. I 2019 blir nye lokaler for NMBUs veterinærmedisin tatt i bruk på Ås og all virksomhet på Adamstuen flyttes til Ås. Les mer her.

I Vinterbro/Nordbyområdet i nord er det et betydelig handels- og næringsområde. Her ligger også Norges største fornøyelsespark; Tusenfryd.

 
Kommunen har sju barneskoler, to ungdomsskoler samt Akershus fylkes største videregående skole. De er tre kirkesogn i kommunen; Kroer, Ås og Nordby og kommunen har et meget aktivt lag og foreningsliv.
 
 
Regler for bruk av Ås kommunevåpen (DOC) (PDF)

Rådmann i Ås er Trine Christensen
Ordfører i Ås (siden 2015) er Ola Nordal (AP)