icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Alle høringer
Ingressvbilde

Begrenset høring - R-293 Detaljregulering for Brekkeveien 61 med utvidet planområde

Forslag til detaljregulering for Brekkeveien 61 med utvidet planområde sendes på ny begrenset høring.

Frist for å komme med merknader er: 11.12.2020

Publisert: 28. oktober 2020
Ingress Solbergveien

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-312 Detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl.

Ås kommunestyre har i møte 21.10.2020, K-sak 80/20, vedtatt detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl. 

Publisert: 28. oktober 2020
Hjort

Målsettinger for hjorteviltbestandene i Ås 2021 – 2025

Høringsfrist 1. september

Vi ber om tilbakemeldinger på målsettinger for utvikling av hjorteviltbestandene i Ås kommune 2021-2025, med hovedutvalgets endringer og tillegg.

Publisert: 29. juni 2020
Høring SMIL og NMSK

Strategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2020-2023

Høringsfrist 15. august

Ordningene tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) inngår i de økonomiske virkemidlene som gjelder for landbruket.

Publisert: 29. juni 2020