icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Nordby skole   ›   Aktuelt
Skjermbilde 2019-02-22 kl

Nordby skole på facebook

Lik oss på Facebook

Publisert: 22. februar 2019
Skjermbilde 2019-02-22 kl

Læringsbrett på Nordby skole

Publisert: 22. februar 2019
2018-11-28 Barn og unges kommunestyremøte

Stort engasjement i barn- og unges kommunestyremøte

De unge representantene stilte med eget forslag til hvordan midlene til skolene skulle fordeles, og etter godt politisk håndverk ble Ås ungdomsskoles forslag enstemmig vedtatt.

Publisert: 03. desember 2018
Skolestart

Innmelding av nye elever til 1. trinn skoleåret 2019-2020

Barn som er født i 2013 vil i slutten av oktober/ begynnelsen av november få tilsendt brev fra den skolen barnet skal begynne på.

Publisert: 08. oktober 2018

Informasjon om lærernormen

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning.  

Publisert: 03. april 2018
Beintøft premieutdeling

Bli med på Beintøft: Sykle – og gå til skolen- kampanje for 1.- 7. trinn

4. – 29. september arrangeres Beintøft; den nasjonale sykle- og gå til skolen- kampanjen for barneskolen.

Publisert: 30. august 2017
godt skolemiljø

Nytt regelverk for godt skolemiljø

Elevene i Ås skal ha et godt og trygt psykososialt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. 

Publisert: 28. august 2017
SFO

Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås

og lokale årsplaner for den enkelte SFO

Med bakgrunn i prosjektet «Kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen i Ås», har Ås kommune utarbeidet en felles kommunal rammeplan for skolefritidsordningen. På bakgrunn av denne er det også utarbeidet lokale årsplaner for den enkelte SFO.

Publisert: 15. august 2017
Kommunevåpen forside dyp rød

Åpningstid i SFO Nordby

Åpningstiden for Nordby SFO blir fra og med 01.08.2016 kl. 07.15 - 16.45.

Publisert: 28. april 2015
oppadweb logo

Informasjon om foreldreweb, mobilskole og melding av fravær

Nå er muligheten på plass for at dere som foreldre kan logge på og få innsyn i Oppad Foreldreweb.

Publisert: 06. februar 2013
Illustrasjon regler

Informasjon til foreldre - rettigheter og plikter i grunnskolen

Dersom du lurer på hvilke rettigheter du har som forelder i skolen finner du en link til Utdanningsdirektoratet her.

Publisert: 15. november 2012
Kommunevåpen forside dyp rød

Skoleskyss i Ås kommune

Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune (DOC) (PDF)
Søknad om skoleskyss

(for å fylle ut skjemaet må du  ta utskrift eller lagre skjemaet på ditt eget område)

Publisert: 25. mai 2011
Kommunevåpen forside dyp rød

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme

Publisert: 15. desember 2008
Kommunevåpen forside dyp rød

Informasjon om helsetjenesten

Her følger informasjon om helsetjenesten ved Nordby skole.

Publisert: 12. april 2007