icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Nordby

Varsel om oppstart - R-315 - Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av offentlig detaljregulering for Nordby barnehage

Publisert: 03. april 2017
Vinterbro næringspark

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny adkomst Vinterbro næringspark

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark. Det varsles i tillegg om endring av bestemmelsesområdene i R-284 Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark

Publisert: 13. februar 2017
Kartutsnitt for reguleringsplan for Solbergveien 1

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det igangsetting av detaljregulering for eiendommen Gnr/bnr 120/1, Solbergveien 1.

Publisert: 21. desember 2016
Kartutsnitt for reguleringsplan R-311 for del av Skogveien.

Varsel om oppstart av reguleringsplan R-311 for del av Skogveien

I medhold av plan og bygningslovens §§12-1, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av detaljregulering for Utveien 26, Skogveien 22 og Skogveien 24- 29. (42/1/106, 42/1/105, 42/1/245, 42/1/192 og deler av 42/1). Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. 

Publisert: 21. desember 2016
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Kvestad gård utsnitt av kart

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsarbeid Kvestad gård GNR/BNR 24/11 i Ås kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av detaljreguleringsplanarbeid ved Kvestad gård i Ås kommune.

Publisert: 25. oktober 2016
R-308 Varsel oppstart Kjølstadhøgda kartskisse

Ås kommune - R-308 detaljregulering Kjølstadhøgda

Varsel om oppstart av planarbeid.

Publisert: 13. juli 2016
planavgrensning Europan

Varsel om oppstart: Detaljreguleringsplan for Sentrum nord og Europankvartalet (R-304)

Plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan i Ås sentrum.

Publisert: 02. mai 2016
planavgrensning fylkesvei152 illustrasjonsbilde

Varsel om oppstart detaljreguleringsplan

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres det kjent at arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.152 på strekningen Meierikrysset- Ås sentrum igangsettes.

Publisert: 12. april 2016
Oppstartsvarsel Nygårdsveien24 og 33

Varsel om oppstart: Reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 33

Ås kommune gjør oppmerksom på igangsatt arbeid med detaljregulering for eiendommene gnr. 103 bnr. 165, 3   og 4 ved Nygård/Nordvang.

Publisert: 09. februar 2016
Varsel om oppstart Kjærnesveien 2 illustrasjon

Varsel om oppstart av planarbeid- detaljregulering for Kjærnesveien 2 med flere

I medhold av plan- og bygningslovens§§ 12-3 og 12-8, kunngjøres herved varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 113/14, 113/16, 113/17, 113/18 og 113/20 i Kjæmesveien i Ås kommune.

Publisert: 27. januar 2016